apskaitaNors šnekamojoje kalboje „buhalterija”, „finansai”, „apskaita” yra dažnai vartojami kaip sinonimai, tačiau oficialiai yra tam tikri skirtumai ir kalbant apie buhalterinę apskaitą taip pat derėtų žinoti, ką tai reiškia ir ką šiuo pavadinimu galime vadinti. Trumpa pamokėlė.

Buhalterinė apskaita– ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos vedimo tikslas – žinoti ir informuoti atsakingus asmenis apie įmonės finansinę padėtį.

Lietuvoje buhalterinė apskaita ir jos tvarkymas yra reglamentuotas Buhalterinės apskaitos įstatymu.

Apskaita skiriama į dvi rūšis:

a) finansinė apskaita. Tai priemonė aprūpinanti informacija apie įmonės finansinius rodiklius nurodytu periodu ir dažniausiai naudojama pateikiant ataskaitas akcininkams, kreditoriams, analitikams ir valstybinėms įstaigoms.

b) vadybos ir kaštų apskaita. Tai priemonė skirta sužinoti dabartinę įmonęs padėtį ir suteikti visą reikiamą informaciją kasdeinius sprendimus priimantiems atsakingiems asmenims.

Parengta pagal Wikipedia.org