Nors buhalterija yra vienas svarbiausių sraigtelių įmonės mechanizme, tačiau kartais jai skiriamas išties per mažas dėmesys ar netgi visai apleidžiama. Dažniausiai mažos ir vidutinės įmonės, buhalteriją prisimena tik pasibaigus metams kai reikia teikti VMI deklaracijas. Tad ką daryti? Išeitį siūlo buhalterinės apskaitos įmonės siūlančios paslaugą „apleistos buhalterijos tvarkymas“.

Nereikia bijoti žodžio „apleistos“. Būtent, ji yra apleista, jei nebuvo vedama nuosekliai, neparengtos metinės finansinės ataskaitos, o einamuoju periodu atsakingi asmenys nežino pagrindinių įmonės finansinių rodiklių, kuriuos tiksliai galima žinoti, tik tvarkingai vedant apskaitą. Taip galima netgi visus metus nepastebėti skolininkų, kurie per ilgą laiko tarpą gali net ir bankrutuoti. Tokiu atveju prarandami pinigai.

Kam naudingas atleistos buhalterijos tvarkymas?

  • Įmonėms, kurios ilgą laiką nevedė buhalterinės apskaitos.
  • Įmonėms, kurių už buhalteriją atsakingi asmenys planuotai ar neplanuotai išėjo nebaigus paruošti ataskaitų.
  • Įmonėms, įtariančioms, jog buhalterija gali būti vedama neapdairiai ar klaidingai.

Pasinaudojus apleistos buhalterijos tvarkymo paslauga, įmonei suteikiamos šios paslaugos:

  • Suvedami pirminiai dokumentai ir užregistruojamos visos finansinės ir ūkinės operacijos.
  • Patikrinami iki tol suvesti duomenys ir surandamos bei ištaisomos klaidos.
  • Apskaičiuojami arba perskaičiuojami mokėtini mokesčiai.
  • Parengiamos finansinės ataskaitos.
  • Pateikiamos ataskaitos bei deklaracijos valstybinėms institucijoms.

Apleista buhalterija tvarkoma remiantis konkretaus ataskaitinio laikotarpio Lietuvos Respublikos teisės aktus, numatyta mokestine sistema ir verslo apskaitos standartais.