Nekilnojamo turto vertinimas, vykstant statybos ir būstų pardavimo bumui, aktualus kaip niekada. Tiesa, pastebima, kad ne visi užsakovai yra tinkamai supažindinti su šia procedūra. Taigi, kas yra nekilnojamo turto vertinimas ir kaip jis vyksta?

1 etapas: techninės užduotys

Turto vertinimas dažniausiai prasideda tuo, kad klientas ir vertintojas susitaria dėl savo poreikių, techninių sąlygų ir sudaro oficialią, raštišką sutartį, kurioje nurodomi reikalavimai, terminai, suma ir kiti aktualūs niuansai, kaip turto vertinimo metodika.

2 etapas: dokumentų pateikimas ir patvirtinimas

Vertintojas iš kliento turi gauti visus aktualius dokumentus, kurie reikalingi turto vertinimui. Tai gali būti nuosavybės teisės įrodymas, matavimai, kadastriniai žemėlapiai, žemės registras, pastatų planai ir kita. Dalis reikiamų NT dokumentų gaunami atliekant paieškas atitinkamuose įstaigose (pvz. savivaldybėje).

3 etapas: NT objekto apžiūra

Turto vertinimas atliekamas pritaikius fizinę NT objekto apžiūrą. Nufotografuoja turtą, pažymi visus fizinius turto požymius, atlieka reikiamus matavimus ir patvirtina, kad NT objektas atitinka matavimo žemėlapį ir kitus dokumentus. Šiame etape vertintojas taip pat atkreipia dėmesį į kaimynystę, lokaciją, statybos metus ir kitus svarbius kriterijus, kurie padeda nustatyti konkretaus NT objekto rinkos vertę.

4 etapas: duomenų rinkimas, analizė ir skaičiavimas

Po apžiūros užbaigimo, turto vertintojas surenka kuo daugiau naujausių duomenų apie rinkos situaciją ir objektą: nuomos ir statybos sąnaudų duomenis, NT vertę apylinkėse ir kita. Ši informacija atidžiai ir profesionaliai analizuojama bei taikoma vertinamam NT objektui. Tokiu būdu, suderinus bendrą situaciją, pamažu pildoma turto vertinimo ataskaita ir nustatoma tiksli objekto vertė.

5 etapas: ataskaitos užbaigimas ir kliento informavimas

Suprantama, nekilnojamo turto vertinimas neapsieina be ataskaitos. Ji turi būti atliekama preciziškai tiksliai, joje argumentuotai nurodoma NT objekto vertė, pateikiami ją įrodantys duomenys ir analizė. Priklausomai nuo vertinamo objekto ir ataskaitos tipo, tai gali užtrukti nuo pusdienio iki kelių dienų ar savaičių. Ypatingais atvejais, ypač didesnių ir techninių ataskaitų, prieš pateikiant galutinę ataskaitą, klientui gali būti nusiunčiamas ataskaitos projektas, kad jis pateiktų pastabas, atsiliepimus ir būtų atliktos pageidaujamos korekcijos.